Studený potok – ZŠ v Ľubici

Kolektív žiakov pod vedením pani učiteľky PaedDR. Raffajovej, Základná Škola v Ľubici, Školská 1, 05971 Ľubica      Pozývame Vás na návštevu ku krásnej rieke Studený potok, ktorá je plná obrovských balvanov. Je to najväčší prítok rieky Poprad a má veľa prameňov. Na území Vysokých Tatier prechádza úmorie, kde sa voda, ktorá naprší aj ktorá vyviera … Continue reading Studený potok – ZŠ v Ľubici