Ako nájsť vhodný profil na geovednú vychádzku so žiakmi.

A. Holická a N.Hudáčková            Základom pri príprave praktického cvičenia je to, že učiteľ pozná svoje okolie a vie, kde sa čo nachádza, a teda je schopný vybrať vhodnú lokalitu. Ak okolie školy alebo mesta veľmi nepozná, tak pri vyhľadávaní vhodných geologických lokalít je veľmi užitočné použiť práve mapy. S pomocou … Continue reading Ako nájsť vhodný profil na geovednú vychádzku so žiakmi.

Základná Škola v Ľubici

Dňa 21.6.2021 sme navštívili Ľubicu ako reakciu na pozvánku od kolektívu žiakov (pod vedením pani učiteľky PaedDR. Raffajovej) zo Základnej školy v Ľubici. Žiaci sa oboznámili so základmi geológie, určovaním geologického času a období pomocou fosílii. Zároveň sa naučili, ako odtlačky fosílií vznikajú pomocou vlastne vyrobených a odtlačených foriem.    Continue reading Základná Škola v Ľubici

ZŠ s MŠ Markušovce

Základnú školu sme navštívili 7.10.2021 vďaka pozvánke triedy IX.A, s ktorou sme navštívili známe Markušovské steny a dôkazy trangresie paleogénu. Žiaci si tým pádom vyskúšali, čo vyžadujú terénne práce geológa (paleontológa), aké nástroje pri nich používa a ako určuje horníny a ich vek. Zároveň sme navštívili aj mladšie ročníky. S mladšími deťmi sme sa naučili … Continue reading ZŠ s MŠ Markušovce

Základná škola J. A. Komenského v Čadci

V deň 8.10.2021 sme prijali pozvánku do Základnej školy J. A. Komenského v Čadci, od žiakov šiestej triedy a pod vedením Mgr. Adriany Markuljakovej. Žiaci si osvojili geologické pojmy a geológiu ich okolia. Pomocou fosílii sa bližšie zoznámili so stratigrafickou tabuľkou, obdobiami a ich vedúcimi fosíliami. Zároveň sa dozvedeli, kde všade sa geológ uplatní a … Continue reading Základná škola J. A. Komenského v Čadci