ZŠ v Lozorne

Po niekoľkých hodinách online spolupráce, kde sme sa naučili čítať geologickú mapu a zistili sme, čo je to stratigrafická tabuľka sme navštívili ZŠ v Lozorne. Dňa 25. mája 2021 sme navštívili kolektív deviatej triedy, kde sme spolu so žiakmi pozorovali horniny, ktoré odobrali z neďalekého profilu. Naučili sme sa, ako geológ spracováva poznatky o profile, … Continue reading ZŠ v Lozorne

Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku

28.9.2021  Sme prijali pozvánku a navštívili gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku. Tútorom skupiny boli: Mgr. Matúš Hyžný PhD. a Adam Heteš, študent 3. ročníka paleobiológie na PrifUK. Spolu so študentami gymnázia pracovali na stratotypovom profile kežmarských vrstiev, odoberali vzorky, ktoré budú v blízkej dobe spracované… Študenti pripravili zo svojich skúsennosti príspevok do študentského časopisu z … Continue reading Gymnázium P.O. Hviezdoslava v Kežmarku