DINOSAURI V TATRÁCH – ZŠ Alapiskola, Moldava nad Bodvou

  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Československej armády, 045 01 Moldava nad Bodvou   Pani učiteľka Papp Andrea  Na základe debaty o stopách dinosaurov, ktoré boli nájdené vo Vysokých Tatrách žiaci prvého stupňa školy vyjadrili maľbami svoju predstavu, ako to pred približne 200 miliónmi rokov vyzeralo na mieste, kde vznikali horniny dnes tvoriace … Continue reading DINOSAURI V TATRÁCH – ZŠ Alapiskola, Moldava nad Bodvou

Lozorno – ZŠ Lozorno

Jožko, Dominik, Paťo, Nikol, Izabel, Adam, Martin, Tomáš pod vedením pani učiteľky Mgr. Veronika Chabrečková – ZŠ Lozorno, Staničná 26, 900 55 Lozorno Neživú prírodu si asi každý predstaví ako niečo neživé a je to aj pravda, ale to neznamená, že nie je potrebnou súčasťou života, aj toho nášho (ako napr. voda,  vzduch či slnko). … Continue reading Lozorno – ZŠ Lozorno

Horniny použité v okolí môjho bydliska (Bratislava) – ZŠ Mierová 46

Alex Vejřík (šr. 2017/2018) – ZŠ Mierová 46,  821 05 Bratislava (Biologická olympiáda, 52. ročník) Úvod  Na hodinách biológie tento školský rok preberáme neživú prírodu. Rozprávali sme sa o horninách, kde sa nachádzajú, ako vznikajú a o ich použití. Zaujímalo ma,  či sa takéto horniny použili aj niekde v okolí môjho bydliska. Rozhodol som sa, … Continue reading Horniny použité v okolí môjho bydliska (Bratislava) – ZŠ Mierová 46