Gánovské travertíny – ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad 

8.B trieda – ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad  Na lúke uprostred obce Gánovce, v lokalite zvanej Hrádok, sa nachádza travertínová kopa chránená ako Národná prírodná pamiatka Gánovské travertíny. Hoc o tom na Slovensku bežný človek vôbec netuší, ide o jedno z najvýznamnejších paleontologických nálezísk na svete. Gánovské travertíny sú národná prírodná pamiatka ktorá bola vyhlásená v roku 1972. Nachádzajú sa … Continue reading Gánovské travertíny – ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad 

Expedícia po stopách zabudnutej uhoľnej bane Viktória – Základná škola, Jedľové Kostoľany 75

Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany Trasa expedície [1] – rázcestie pod vrchom Včelár – začiatok trasy,[2] – Dvojkríž Jedľové Kostoľany – koniec trasy. Trošku z histórie 1787 – 1788 Ján Szentiványi – využívanie ložiska 1799 Ján Juraj Medšacher – iniciatíva využitia ložiska Vyjednávanie s majiteľmi pozemkov Opátstvo v Hronskom Beňadiku gróf … Continue reading Expedícia po stopách zabudnutej uhoľnej bane Viktória – Základná škola, Jedľové Kostoľany 75