Expedícia po stopách zabudnutej uhoľnej bane Viktória – Základná škola, Jedľové Kostoľany 75

Základná škola, Jedľové Kostoľany 75, 951 96 Jedľové Kostoľany Trasa expedície [1] – rázcestie pod vrchom Včelár – začiatok trasy,[2] – Dvojkríž Jedľové Kostoľany – koniec trasy. Trošku z histórie 1787 – 1788 Ján Szentiványi – využívanie ložiska 1799 Ján Juraj Medšacher – iniciatíva využitia ložiska Vyjednávanie s majiteľmi pozemkov Opátstvo v Hronskom Beňadiku gróf … Continue reading Expedícia po stopách zabudnutej uhoľnej bane Viktória – Základná škola, Jedľové Kostoľany 75

Manínska tiesňava – Základná škola SNP, Považská Bystrica

Základná škola SNP, 1484 Považská Bystrica Základné info Je najužší kaňon na Slovensku, cez ktorý bola umelo vytvorená cesta. Nachádza sa tu bohatá a vzácna flóra a fauna Národná prírodná rezervácia Manínska úžina bola založená v roku 1967. Geológia Z geologického hľadiska vznikla Manínska tiesňava epigenetickým prielomom Manínskeho potoka. Manínsky potok rozdelil Manínske bradlo na … Continue reading Manínska tiesňava – Základná škola SNP, Považská Bystrica