Gánovské travertíny – ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad 

8.B trieda – ZŠ s MŠ, Komenského ul. 587/15, Poprad  Na lúke uprostred obce Gánovce, v lokalite zvanej Hrádok, sa nachádza travertínová kopa chránená ako Národná prírodná pamiatka Gánovské travertíny. Hoc o tom na Slovensku bežný človek vôbec netuší, ide o jedno z najvýznamnejších paleontologických nálezísk na svete. Gánovské travertíny sú národná prírodná pamiatka ktorá bola vyhlásená v roku 1972. Nachádzajú sa … Continue reading Gánovské travertíny – ZŠ s MŠ Komenského ul. 587/15, Poprad