Ako nájsť vhodný profil na geovednú vychádzku so žiakmi.

A. Holická a N.Hudáčková            Základom pri príprave praktického cvičenia je to, že učiteľ pozná svoje okolie a vie, kde sa čo nachádza, a teda je schopný vybrať vhodnú lokalitu. Ak okolie školy alebo mesta veľmi nepozná, tak pri vyhľadávaní vhodných geologických lokalít je veľmi užitočné použiť práve mapy. S pomocou … Continue reading Ako nájsť vhodný profil na geovednú vychádzku so žiakmi.